FORSKNING

Forskning är vår tredje grundpelare i skolan. Som terapeuter och lärare önskar vi att förmedla vår kunskap med hög kvalitet.  Forskning är den mest värdefulla resurs vi har. Resultatet av vår forskning är indelad i tre block: Månads Publikation: I tidningen "leva i hälsa". Forskning i gamla texter: boken Neijing (som har givit namnet åt vår skola), feminin inspiration,  helande humanismen, Massage och Qi Gong

Våra Internationella sommarmöten på vår huvudskola Tian. Halvårs kongress: Under namnet Sociedad Hispano-Americano de Acupunctura Beijing 84.

Forskningarna omfattar inte bara djupa studier av gamla texter i tradition, utan även dess tillämpning i dagens ljus av den kunskap som vetenskapen ger oss.

Forskningsområdet omfattar också alla områden där vi arbetar: Feminin Inspiration, Helande Humanism, massage, Qi Gong, mat och konst.

Våra forskningsområden:

ACUPUNTURA Y MOXIBUSTIÓN

GENÉTICA

ALIMENTACIÓN

MASAJE

FEMINOLOGÍA

COMUNICACIÓN

PLANTAS MEDICINALES

HUMANISMO

Våra kongresser:

 • 1986 I “Tradition and Science”

 • 1988 II “Acupuncture, an Alternative for Health"

 • 1990 III “Recuperating the Tradition”

 • 1992 IV “The Art of Healing”

 • 1994 V “History, Philosophy and New Therapies”

 • 1996 VI TCM on the Path where all is Possible”

 • 1998 VII “Art and Liberation”

 • 2000 VIII “Living and Healing through the Imagination

 • 2002 IX “S.O.S. Humanity is Sick”

 • 2004 X “Love, Sexuality, Suffering and Pleasure

 • 2006 XI “The Challenge of Health”

 • 2008 XII “Health, a Lifestyle”

 • 2010 XIII “Crisis, Healing, Perspectives of Future”

 • 2012 XIV “The Soul and Health: XXI Century”

 • 2014 XV “New Dimensions of Healing”

 • 2016 XVI

 • 2018 XVIII "The health of the species"

TIAN

TIAN

Neijing skolan huvudskola
RADIO OCH TV

RADIO OCH TV

Vår kommunikationskanal
INSPIRACIÓN FEMENINA

INSPIRACIÓN FEMENINA

Feminin Inspiration Association
SKOLOR

SKOLOR

Neijing skolor i världen