NEIJING SKOLAN

Vi är en internationell skola, som är över fyrtio år gammal, och skolans mål är att assistera, undervisa och forska i hälso- och sjukvård samt i personlig utveckling med hjälp av de gamla traditionerna, inklusive grunden för den moderna medicinen.

ASSISTANS

Via akupunktur, moxibustion, massage och qigong på våra olika kliniker/ öppenvårdscentraler. 

UTBILDING

På det praktiskt medicinska området: Vi lär oss grundläggande kunskaper i modern medicin (anatomi, patofysiologi och olika behandlingar), akupunktur, moxibustion, massage, örter och Qi Gong.

Området humanism: helande humanism och feminin inspiration.

Området spiritualitet: genom meditation, kontemplation, helig dans och bön

FORSKNING

Målet med vårt arbete är hälsa och att lära/undervisa. Vilket motiverar oss till att permanent arbeta/forska på texter från den gamla traditionen och från de aktuella publikationerna (Vetenskap, Nature, Lancet).  Allt för att kunna ge ett globaliserat och universellt förslag i våra tjänster.

 

TIAN

TIAN

Neijing skolan huvudskola
RADIO OCH TV

RADIO OCH TV

Vår kommunikationskanal
INSPIRACIÓN FEMENINA

INSPIRACIÓN FEMENINA

Feminin Inspiration Association
SKOLOR

SKOLOR

Neijing skolor i världen